Polecenia Linuksowe

Podstawy:

 • shutdown(zamykamy Linuxa)
 • adduser (dodajemy nowego użytkownika)
 • newgrp (dodajemy nową grupę)
 • passwd (zmieniamy hasła)
 • logout (wylogowanie się)
 • who (sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany)
 • users (j/w)
 • w (j/w)
 • whoami (sprawdzamy kim jesteśmy)
 • mesg (zezwolenie na przyjmowania komunikatów)
 • write (wysłanie wiadomości do danego użytkownika)
 • wall (j/w tylko do wszystkich użytkowników)
 • rwall (j/w tylko do wszystkich w sieci)
 • ruser (wyświetla użytkowników pracujących w systemie)
 • talk (możliwość interaktywnej rozmowy)
 • finger(szczegółowe informacje o użytkownikach)
 • su (zmieniamy się w innego użytkownika)
 • chmod (zmieniamy parametry pliku)
 • chown (zmieniamy właściciela pliku)
 • chgrp (zmieniamy jaka grupa jest właścicielem pliku)

Polecenia związane z plikami i katalogami

 • ls (pokazuje nam zawartość katalogu)
 • dir (okrojona wersja ls, pochodząca z msdos'a)
 • pwd (pokazuje nam katalog w którym się znajdujemy)
 • cd (zmieniamy katalog)
 • rmdir (usuwamy katalog)
 • mkdir (nowy katalog)

Polecenia związane z plikami

 • cat (edytowanie tekstu)
 • rm (usuwamy plik(i))

Polecenia związane z kopiowaniem i przenoszeniem, plików i katalogów

 • mv (przenosimy plik lub zmieniamy jego nazwę)
 • cp (kopiujemy plik)
 • mvdir (przenosimy katalog lub zmieniamy jego nazwę)

Polecenia związane z procesami

 • ps (pokazuje nam jakie procesy są aktualnie wykonywane)
 • kill ("zabijamy" procesy)

Polecenia związane z pomocą

 • help (wyświetla nam wszystkie polecenia w Linuxie)
 • man (pokazuje nam pomoc do programu)

Polecenia związane z kompresją i archiwilizacją

 • gzip(kompresuje nam archiwum *.gz)
 • tar (archiwizuje nam archiwum *.tar)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.