Konfiguracja

Do konfiguracji systemu służą zarówno narzędzia tekstowe i okienkowe. Na przykład jeśli chcemy dodać punkt montowania trzeba edytować (z uprawnieniami administratora) plik /etc/fstab. Dużą ilość opcji zmienia się w podobny sposób, lecz dla wygody są też tworzone narzędzia graficzne. W SuSE takim narzędziem jest Yast. Pozwala na

Narzędzie to jest bardzo wygodne w użyciu i nie zmusza do znajomości wszystkich plików konfiguracyjnych.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.