Bibliografia

Większość tekstów powstała w oparciu o własne doświadczenie dwóch autorów tej strony:

  • Tomasza Śmieja
  • Jakuba Wrożyna

Podczas tworzenia tej strony wykorzystano wyłącznie Wolne Oprogramowanie, a żadne zwierze nie ucierpiało. Do większości artykułów wykorzystano system openSuSE 10.0 oraz 10.1
Nasze doświadczenie poparliśmy następującymi źródłami:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.